18 grudnia 2015 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego klubu. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności, które zostało przyjęte w głosowaniu. Następnie odbyły się wybory nowego zarządu. W związku z bardzo pozytywną ocena działania kolegów pełniących funkcję w zarządzie  poprzedniej kadencji zostali oni wybrani ponownie do zarządu klubu. Omówiono zamierzenia na następny rok. Zamierzamy w przyszłym roku rozszerzyć współpracę z miastem Głogów (udział stacji w imprezach miejskich), zintensyfikować promocję klubu w celu pozyskania nowych (szczególnie młodych) członków. Planujemy udział  w zawodach krajowych i  międzynarodowych. Dalsza rozbudowa stacji klubowej -  montaż zakupionej anteny na pasma WARC oraz zmiana aranżacji lokalu klubu (utworzenie wydzielonych stanowisk operatorskich).

Poprawiony ( wtorek, 12 kwietnia 2016 21:39 )